سینی رضا قوچان نژاد و همسرش رضا قوچان نژاد

سینی: رضا قوچان نژاد و همسرش رضا قوچان نژاد قوچان نژاد خواننده بازیگر ازدواج قدردانی عروسی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تاتوی زنده ساخته شد!

محققان نوعی هیدروژل با پرینتر سه بعدی ساخته اند که نسبت به بعضی مواد شیمیایی تصویر العمل نشان می دهد، به همین علت به آن لقب تاتوی زنده را داده اند. 

تاتوی زنده ساخته شد!

تاتوی زنده ساخته شد!

عبارات مهم : تصویر

محققان نوعی هیدروژل با پرینتر سه بعدی ساخته اند که نسبت به بعضی مواد شیمیایی تصویر العمل نشان می دهد، به همین علت به آن لقب تاتوی زنده را داده اند.

به گزارش مهر به نقل از انگجت، محققان MIT نوعی جوهر از هیدروژل با پرینتر سه بعدی ساخته اند که توانایی حس و تصویر العمل به محرک ها را دارد. آنها به این هیدروژل لقب تاتوی زنده داده اند.

تاتوی زنده ساخته شد!

این هیدروژل حاوی باکتری هایی است که به طور ژنتیکی طوری برنامه ریزی شده است اند. هنگامی که این هیدروژل با مواد شیمیایی خاصی تماس می یابد، روشن می شود و به همین علت می توان از آن به عنوان حسگر زنده استفاده کرد.

محققان جهت نمایش توانایی های این جوهر آن را به شکل یک درخت چاپ کردند. هر بخش از درخت حاوی باکتری های مختلفی بود که نسبت به مواد شیمیایی خاصی تصویر العمل نشان می داد. سپس مواد شیمیایی مختلفی را روی دست فردی اسپری کردند و جوهر چاپ شده است را روی دست او چسباندند. بعد از تماس با مواد شیمیایی بخش های متفاوت درخت با رنگ های فلورسنت درخشیدند.

محققان نوعی هیدروژل با پرینتر سه بعدی ساخته اند که نسبت به بعضی مواد شیمیایی تصویر العمل نشان می دهد، به همین علت به آن لقب تاتوی زنده را داده اند. 

به اعتقاد محققان می توان از این تاتوی زنده جهت برنامه ریزی حسگرهای زنده استفاده کرد تا نشانگرهای زیستی التهابی یا ویروس های قابل هضم را بررسی کرد که در معده وارد می شوند.

واژه های کلیدی: تصویر | محققان | شیمیایی | برنامه ریزی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz